Bommen op Berchem 1944-1945 | Blog - Heemkring Berchem | © 2020.07.05

Volg ons ook op
Bewaar samen met ons het heden en verleden van Berchem

Bewaar samen met ons
het heden en verleden van Berchem
Heemkring Berchem
Heemkring Berchem
Heemkring Berchem
Ga naar de inhoud
Bommen op Berchem  |  1940-1945
Als herdenkingsmoment voor de Berchemse slachtoffers van de V-bommen werd door het district Berchem een erfgoedwandeling gepland op 15  maart 2020. Omwille van preventieve coronamaatregelen, werd deze wandeling afgelast.
Omdat deze erfgoedwandeling een creatie is van onze Heemkring Berchem, geven we in deze blog een overzicht van de V-Bommen die ook Berchem teisterden tussen  oktober 1944 en maart 1945.  
Deze blog werd gestart op 1 februari 2020 en loopt tot 31 januari 2021.

26 februari 1945
Rond 19.13 uur valt er een V1 in de Uitbreidingstraat op de militaire gronden aan de Grotesteenweg (nu  AXA-gebouw tussen de Singel en Koninklijk Atheneum Berchem).
Er worden 17 huizen onherstelbaar beschadigd, 183 huizen zijn herstelbaar en 250 licht beschadigd. Er zijn 20 gekwetsten.
25 februari 1945
Rond 11.28 uur valt een V2 in een veld nabij de  Oogststraat (toen voetweg, nu Fruithoflaan) op 250 meter van de  Grotesteenweg. De V2 was 2 minuten en 24 seconden eerder vanop 193,62 km  afstand vanop het Landgoed Mataram aan de Poppenallee 31 in Dalfsen,  Overijssel in Nederland afgeschoten. Het was de SS Werfer Abteilung 500  die het bevel tot afvuren gaf. Er worden 5 huizen volledig vernield, 40  huizen kunnen hersteld worden. Er vallen 2 gekwetsten.

24 februari 1945
Rond 17.30 uur valt er opnieuw een V-bom aan de  Kanunnik Peetersstraat tegenover de Wapenhaghestraat, ditmaal een V2.
De  V2 was 3 minuten eerder vanop 244 km afstand vanuit het Westerwald bij  Hilscheid (Duitsland) nabij Koblenz afgevuurd op Antwerpen door de 1ste  Batterij van Artillerie Abteilung zum Vergeltung 901 (de vroegere Art.  Abt. 1./836). (De V2 heeft een maximum snelheid van 4814 km/uur en een  bereik van 450 km.)
Er is 1 gebouw  volledig vernield, 20 huizen goed voor afbraak, 51  huizen zijn  herstelbaar en 100 licht beschadigd.
Er vallen 1 dode en 5 gekwetsten.
23 februari 1945
Rond 03.30 uur valt een V1-bom aan de  Mechelsesteenweg 271-273 op grondgebied Antwerpen. Op Berchems  grondgebied raken er 7 huizen zwaar beschadigd en 125 huizen licht  beschadigd. Er vallen op Berchem geen slachtoffers.
Op Antwerps  grondgebied ligt de schade heel anders: 2 huizen vernield, 3  onherstelbaar beschadigd, 20 zwaar beschadigd en 87 licht beschadigd. Er  vallen 4 doden en 2 gekwetsten.
17 februari 1945
Rond 20.35 uur valt een V1 aan de Veldekens op de spoorweg, ongeveer ter hoogte van de huidige Roderveldlaan 4.
Er raken 25 huizen in de Spoorwegstraat licht beschadigd. Er vallen geen gekwetsten.
16 februari 1945
Rond 08.18 uur valt een V1-bom op de vestinggronden aan de Edegemse Poort (de poort lag ter hoogte van de Jennevalstraat.) Er worden geen huizen vernield, 15 zijn onherstelbaar, 13 woningen herstelbaar en 25 huizen licht beschadigd.   Er vallen geen gekwetsten.
14 februari 1945
Rond 08.34 uur valt een V1-bom op de vestinggronden achter de Brilschans (nu Brilschans/Brialmontpark) ter hoogte van de Marcel Auburtinlaan. Er worden geen huizen vernield, 17 zijn herstelbaar, 21 woningen herstelbaar en 50 huizen licht beschadigd.  Er vallen geen gekwetsten.
11 februari 1945
Rond 18.37 uur valt een V1-bom neer aan de Uitbreidingstraat, op de vestinggronden ter hoogte van het Waterbouwkundig Laboratorium. (De huidige locatie: Uitbreidingstraat bijna aan de hoek met de Pretoriastraat.) Er worden 9 huizen vernield, 65 zijn herstelbaar, 116 woningen herstelbaar en 100 huizen licht beschadigd.  Er vallen 20 gekwetsten.
6 februari 1945
Rond 11.16 uur, in het Nieuw Kwartier (Schom en de Molens), valt een V1 op de hoek van de Lodewijk de Coninckstraat en de Mevrouw Courtmansstraat. Er vallen 8 doden en 15 gewonden, 12 huizen worden volledig vernield, 45 onherstelbaar beschadigd, 36 herstelbare woningen en 100 licht beschadigd.
5 februari 1945
Rond 12.34 uur valt een V1 op de "Polygoon" (oefenterreinen van de Genie tussen de Vesten en De Veldekens) achter het Depot van de Genie. Er vallen geen slachtoffers, 125 huizen raakten licht beschadigd.
1 februari 1945
Rond 15.19 uur slaat een V1-bom in op de Hilda Ramstraat 24 op het Nieuw Kwartier (Schom en de Molens).
Er vallen 3 doden en 10 gekwetsten. Er worden 5 huizen vernield, 54 zijn niet te redden, 70 herstelbaar en 50 huizen licht beschadigd.
Volg ons ook op
Heemkring Berchem vzw
MUSEUM
Heemkundig Zoldermuseum "Schaliënhoeve"
Rooiplein 6 - 2600 Berchem (Domein Park West)
+32 3 292 51 15
PRESS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
© 2018-2020 | Paul Gysen voor Heemkring Berchem
CONTACTS
Heemkring Berchem vzw
Auwersstraat 34 | 2600 Berchem
+32 3 292 51 15

MUSEUM
Heemkundig Zoldermuseum "Schaliënhoeve"
Rooiplein 6 - 2600 Berchem
(Domein Park West)
+32 3 292 51 15
CONTACT
Heemkring Berchem vzw
Auwersstraat 34 | 2600 Berchem
+32 3 292 51 15

Heemkring Berchem vzw
Heemkring Berchem vzw
Heemkring Berchem vzw
Heemkring Berchem vzw
CONTACT
Heemkring Berchem vzw
Auwersstraat 34 | 2600 Berchem
+32 3 292 51 15
© 2018-2020 | Paul Gysen voor Heemkring Berchem
Volg ons ook op
E-MAIL ONS
 Heemkring

 Zoldermuseum
Terug naar de inhoud